Bibliotēka

Londonas latviešu bibliotēka ir atvērta:

trešdienās: plkst. 18.00 - 20.00    
piektdienās: plkst. 19.00 - 21.00 

2016. gada augustā bibliotēka būs apmeklētājiem slēgta

No janvāra līdz jūnijam atvērta skolas svētdienās no plkst. 10.00 - 14.00 

Bibliotēkas kolekcija sastāv no grāmatām par Latvijas vēsturi, folkloru, daiļliteratūru, bērnu un jauniešu literatūru. Bibliotēka aptver trīs kolekcijas – Londonas latviešu skolas, pēc-Otrā pasaules kara izdotās, un video/DVD. Kopskaitā bibliotēkā ir apmēram 6,000 tituli, no tiem turpat 60% ir daiļliteratūra un 40% dokumentālā literatūra. Daži pēdējā laika laikraksti un periodiskie izdevumi arī pieejami. 

Bibliotēka uzkrāj grāmatas, kas rakstītas latviešu valodā, un tās kur rakstīts par Latviju un latviešiem citās valodās. Tā kā Latvija parasti ir minēta grāmatās par Baltijas valstīm, arī tās tiek uzkrātas bibliotēkā. 

Ieeja: Aptaujai bibliotēka pieejama visiem. No bibliotēkas var aizņemties grāmatas Daugavas Vanagu Fonda biedri un Londonas latviešu skolas saimes locekļi, kuriem jāreģistrējas un jākļūst par lasītājiem. 
Piekļūšana: Brīvpieeja visām kolekcijām. 
Meklēšana: Veic nedatorizētu meklēšanu. 
Pakalpojumi: Rakstiski pieprasījumi vēlami. 
Kopēšana: Nav pieejama 
PC: Lasītāji drīkst ienest un lietot savus klēpja datorus

VeriSign Secured, McAfee Secure, W3C CSS compliant
GuestCentric - Hotel website & booking technology