Latviešu valodas grupa

Latviešu valodas nodarbības notiek katru ceturtdienu, plkst. 18:30-20:30.

Mācībstundas pasniedz Jānis Gravenieks and Rūta Abakuka.

Šogad kā galveno mācību līdzekli lietosim grāmatu "Latviešu valoda studentiem"( autores: Inga Klēvere– Wälchli un Nicole Nau). Kā palīglīdzekli lietosim “Latviešu valoda 25 nodarbībās – Latvian in 25 lessons” (autore: Asja Svarinska).
Jauni studenti vienmēr gaidīti, bet bez iepriekšējām zināšanām lūdzam pievienoties grupai, kas sāks savu darbību 2015. gada septembrī.

Mācībstundas ir bezmaksas ar iespēju atstāt nelielu ziedojumu,lai segtu pasniedzēja ceļa izdevumus.

VeriSign Secured, McAfee Secure, W3C CSS compliant
GuestCentric - Hotel website & booking technology